dimecres, 6 d’octubre de 2010

ORTOGRAFIA CATALANA

Exercicis de gramàtica catalana dirigits a alumnes de segon i tercer cicle

GRAMÀTICA CATALANA

Activitats de gramàtica catalana destinat a alumnes de segon i tercer cicle

JOCS, JOCS I MÉS JOCS

Gran varietat de jocs per als alumnes d'infantil i primer cicle