dimecres, 19 de gener de 2011

Exercicis per aprendre i practicar les taules de multiplicar. Adequat per a segon cicle
Exercicis per practicar les divisions. Adequat per a alumnes de segon i tercer cicle

APARELL DIGESTIU

Activitat interactiva per treballar les parts i funcions de l'aparell digestiu. Adequat per alumnes de segon i tercer cicle