dimarts, 10 d’abril de 2012

L'ART A L'ESCOLA

Pàgina molt interessant on es pot trobar informació d'alguns dels artistes més representatius del segle XX.

CERCA IMATGES PER COLORS

Eina que permet trobar imatges a la xarxa classificades pel color. És interessant per fer treballs, activitats on necessitam imatges lliures on es poden arribar a combinar fns a 5 colors diferents.

OBRES D'ARTISTES AMB LA PDI

Pàgina on hi ha diferents activitats de pissarra digital a partir d'obres de diferents artistes. Aquestes activitats estan destinades a alumnes d'educació infantil i primer cicle.

ELS FARS DE MENORCA

Pàgina molt interessant que han creat alumnes del col·legi Mare de Déu de Gràcia amb la seva mestra, na Ger, després d'haver estudiat els fars de Menorca.
Pot ser d'utilitat per treure informació sobre aquest tema. Adequat per alumnes de segon i tercer cicle de primària