diumenge, 5 de febrer de 2012

SEGURETAT A LA XARXA

Vídeos que expliquen als alumnes de forma entenedora el perills d'internet. Hi ha diferents apartats destinats a alumnes des dels 5 fins als 17 anys. I també per a pares i educadors


COMIC BUILDER

Eina interessant per crear comics utiltizant personatges de LEGO. Adequat per alumnes de segon i tercer cicle.

PROBLEMES DE LA VIDA QUOTIDIANA

Problemes matemàtics de la vida quotidiana que treballen la numeració, el càlcul, les fraccions, els nombres decimals,.... Adequats per a segon i tercer cicle.