dimecres, 19 de novembre de 2014

Activitat per treballar les unitats, les desenes i les centenes
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/acmates/numeracio/quantesdes.swf