WIKI RECURSOS

AQUESTA WIKI ES VA CREAR EL CURS 2.009-10 AMB LA FINALITAT DE RECULLIR LES ACTIVITATS I RECURSOS QUE ES VAN GENERAR AL LLARG DEL SEMINARI TIC QUE VAN DUR A TERME UN GRUP DE MESTRES DE LA NOSTRA ESCOLA

https://sites.google.com/site/reculltic/ En aquesta pàgina es poden trobar:


ACTIVITATS DE PISSARRA DIGITAL
PROGRMACIÓ SEQÜENCIADA DE CONTINGUTS
DOCUMENTS REFERENTS A COMPETÈNCIA DIGITAL